Module Odig.Cobj_index

module Cobj_index: sig .. end
Compilation objects lookups.


Compilation objects index


type t 
The type for compilation objects indexes.
val create : Odig.Conf.t -> (t, Bos_setup.R.msg) Bos_setup.result
create c is an index for all compilation objects in configuration c.
type 'a result = (Odig.Pkg.t * 'a) list 
The type for query results.
val find_digest : t ->
Odig.Cobj.Digest.t ->
Odig.Cobj.cmi result *
Odig.Cobj.cmti result *
Odig.Cobj.cmo result * Odig.Cobj.cmx result
find_digest i d searches i for compilation objects matching digest d.